společnosti ve skupině:

AB KOMPONENTY – O nás

Společnost AB KOMPONENTY s.r.o.

Naše společnost se zabývá výrobou dílců a  komponent v oblasti strojírenské výroby a elektrotechnického průmyslu. Rozmanitost našeho strojního vybavení poskytuje našim zákazníků kompletní služby v oblasti CNC obrábění kovů a zpracování plechů včetně povrchových úprav.

Společnost vznikla v roce 2001 a její úspěch byl založen na dlouholeté tradici výroby komponent pro montážní linku výroby rozvaděčů společnosti ABB s.r.o. dříve EJF a.s. Udržet si pozici spolehlivého dodavatele znamenalo nejen držet krok s nejnovějšími výrobními technologiemi, ale také zefektivnit všechny procesy pro řízení zakázek. Obnovili jsme náš výrobní park, přešli jsme na nový informační systém a v neposlední řadě se nám v roce 2003 podařilo získat certifikaci na ISO 9001 a ISO 14001.

V současné době je společnost AB KOMPONENTY s.r.o. společností, která dokáže uspokojit zákazníky jak v České republice, tak i ve světě.

Všeobecné nákupní podmínky & technické dodací podmínky

> ROZKLIKNI

Všeobecné nákupní podmínky

> ROZKLIKNI

Technické dodací podmínky

FOTOGLERIE

SLUŽBY – CO MŮŽEME NABÍDNOUT

PROFIL, CHARAKTERISTIKA
A DŮRAZ SPOLEČNOSTI

KVALITA
Ve společnosti je vytvořen a dokumentován Integrovaný systém managementu jakosti a ochrany životního prostředí tak, aby v průběhu celého výrobního procesu byly zajišťovány předepsané požadavky na kvalitu realizovaných procesů, činností a dodávaných výrobků a aby tyto výrobky splňovaly stanovené a očekávané požadavky zákazníka a příslušných norem.

Ve společnosti je vytvořen jednotný dokumentovaný systém zabezpečování jakosti, pomocí kterého se plánuje a řídí výrobní proces s cílem dosažení nejlepších výsledků a splnění všech požadavků zákazníků. Systém je neustále monitorován, přezkoumáván a doplňován tak, aby byly využívány nejvhodnější postupy a metody práce vedoucí k nejoptimálnějším výsledkům.

Systém zabezpečování jakosti je ve společnosti AB Komponenty s.r.o. organizován a dokumentován ve třech úrovních:
• úroveň vedení podniku – dokumentováno „Příručkou jakosti a ochrany životního prostředí“
• operativní řízení – dokumentováno „Směrnicemi“, pokyny jednatele a vedoucích útvarů
• podrobné řízení procesů – dokumentováno „Instrukcemi“, „Provozními řády“, pracovními pokyny, normami, atd.

V roce 2003 společnost úspěšně transformovala systém managementu jakosti do souladu s novou normou ISO 9001:2000 a v prosinci 2003 získala certifikát potvrzující shodu našeho systému řízení jakosti s požadavky normy ISO 9001:2000 od certifikační společnosti BVQI.

Rovněž jsme v roce 2003 získali i certifikát potvrzující shodu našeho systému ochrany životního prostředí s požadavky normy ISO 14001:1996. Tento systém byl v roce 2005 uveden do souladu s požadavky normy ISO 14001:2004. Tím bylo potvrzeno, že společnost AB Komponenty s.r.o. udržuje a trvale zlepšuje systém managementu jakosti a uplatňuje procesní přístup k systému managementu.

Rozsah systému managementu QMS a EMS a jeho hranice

Systém managementu jakosti a ochrany životního prostředí společnosti AB Komponenty s.r.o. zahrnuje všechny činnosti společnosti v areálu sídla společnosti Vídeňská 101/119, Brno. Systém managementu jakosti a ochrany životního prostředí uplatňuje společnost pro výrobu kovových a nekovových dílů včetně jejich svařování, kompletace a povrchové úpravy.

Návrh a vývoj produktů a služeb není aplikován.

> ROZKLIKNI

Politika IMS (QMS+EMS)

> ROZKLIKNI

Deklarace politiky etických podnikatelských praktik

> ROZKLIKNI

Deklarace politiky lidských práv

> ROZKLIKNI

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

> ROZKLIKNI

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

> ROZKLIKNI

Uhlíková stopa

zkouška tvrdosti

 • Brinell
 • Rockwell
 • Vickers

 

tahová zkouška

 • mez kluzu na stroji ZDM 2,5/91
 • mez pevnosti
 • tažnost
 • kontrakce

 

ohybové zkoušky

 • dle ČSN

Délky

 • konvenční délková měřidla s digitálním výstupem naměřených hodnot fy. Mitutoyo
 • zařízení pro sběr dat a jejich statistické vyhodnocení Mitutoyo DP 5 , DP 7
 • PALSTAT, program pro PC, statistické hodnocení výr. dávek, schopnost stroje, schopnost výr. procesu, regulační karty. Dle FORD Q101.

 

Drsnost povrchu

 • Surftest 211 Mitutoyo – měření drsnosti povrchu v parametrech Ra, Rz, Ry, měřící rozsah: Ra: 0,05– 40 µm, Rz, Ry: 0,3–160 µm, digitální výstup dat
 • Surftest 201 Mitutoyo – měření drsnosti povrchu v parametrech Ra, Rq, Rt, Rp, Pc, R3z, měřící rozsah: Ra: 0,05–40 µm, ostatní parametry: 0,3–100 µm, grafické znázornění profilu povrchu

 

Tloušťka povlaků

 • MINI-DERM 179-503 Mitutoyo – měření galvanických povlaků na magnetickém základě, měřící rozsah: 0–100 µm
 • DIGI-DERM 179 745 Mitutoyo – měření nemagnetických vrstev na magnetickém základě, měřící rozsah: 0–1500 µm, digitální výstup dat
 • MIKRODEM – měření galvanických povlaků na nemagnetickém základě
 • Fischerscope MMS modul BETASCOPE – měření galvanických povlaků na magnetickém i nemagnetickém základě (Ag na Cu i AL), měřící rozsah: 0–30 µm, digitální výstup dat

REFERENCE

Vzhledem k historii naší firmy tvoří podstatnou část našich klientů společnosti, zabývající se výrobou v oblasti elektrotechnického průmyslu. Společně s rozšiřováním našich výrobních možností a zaváděním nových technologií jsme se začali orientovat i na jiná průmyslová odvětví a nyní realizujeme dodávky jak kompletních celků, tak i jednotlivých profesí po celém světě.

Jižní Amerika

Evropa

Asie

Afrika

> Česká Republika
 • ABB s.r.o., PTPM Brno
 • Tymphany Acoustic Technology Europe, s.r.o.
 • Sécheron Hasler CZ, spol. s r.o.
 • METALIKO, s.r.o.
 • Fritzmeier s.r.o.
 • SIEMENS s.r.o.
 • Elpro-Energo Transformers s.r.o.
 • Pars Komponenty s.r.o.
 • Inmomotics GmbH
 • PZK BRNO a.s.
 • DAKO-CZ, a.s.
 • VAG s.r.o.
 • TAMURA-EUROPE LIMITED Mayer & Cie GmbH &Co.KG
 • TATRA TRUCKS a.s.
 • ŠKODA VAGONKA  a.s.
 • KUVAG CR, spol. s r.o.
 • DEL a.s.
 • Hitachi Energy Czech Republic s.r.o.
 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
 • CommScope Czech Republic s.r.o.

 


 
> Dánsko
 • Bang&Olufsen

 


 
> Bulharsko
 • ABB Bulgaria EOOD

 


 
> Francie
 • Schneider

 


 
> Itálie
 • ABB S.p.A.

 


 
> Maďarsko
 • Schneider

 


 
> Německo
 • ABB AG
 • Siemens
 • VAG GmbH

 


 
> Polsko
 • ABB Sp. z o.o.

 


 
> Rakousko
 • Dr. techn. Josef Zelisko, Fabrik für Elektrotechnik

 


 
> Švýcarsko
 • ABB Schweiz AG
 • Hitachi Energy Switzerland Ltd
Turecko
 • ABB Elektrik Sanayi A.S.
Izrael
 • Electra Elco C&S
Saudská Arábie
 • ABB Electrical Industries Co. Ltd.
Thajsko
 • ABB Electrification (Thailand) Co., Ltd.
> Turecko
 • ABB Elektrik Sanayi A.S.

 


 
> Izrael
 • Electra Elco C&S

 


 
> Saudská Arábie
 • ABB Electrical Industries Co. Ltd.

 


 
> Thajsko
 • ABB Electrification (Thailand) Co., Ltd.
> Egypt
 • ABB for Electrical Industries (ABB-Arab) S. A. E.

 


 
> Jižní Afrika
 • ABB South Africa (Pty) Ltd
> Brazílie
 • ABB ELETRIFICACAO LTDA

KARIÉRA u nás

REFERENT OBCHODNÍHO ÚSEKU

Do našeho týmu hledáme kolegu na pozici Referenta obchodního úseku. Vaší hlavní odpovědností bude příjem a zpracování objednávek včetně fakturace a administrativní podpora prodeje pro našeho významného tuzemského odběratele.

VĚDĚT VÍCE >

Samostatný CNC frézař/soustružník

Rádi do naší společnosti přijmeme zručného a samostatného kolegu na pozici Samostatného CNC frézaře/soustružníka. Nabízíme práci v zázemí zdravé české společnosti s velmi dobrým technickým zázemím a snadnou dopravní dostupností. Pro naše zaměstnance zabezpečujeme velmi dobré pracovní podmínky.

VĚDĚT VÍCE >

KOORDINÁTOR A NAVĚŠOVAČ V PRÁŠKOVÉ LAKOVNĚ

Rádi do naší společnosti přijmeme zručného a samostatného kolegu na pozici Koordinátora a navěšovače v práškové lakovně. Nabízíme práci v zázemí zdravé české společnosti s velmi dobrým technickým zázemím a snadnou dopravní dostupností. Pro naše zaměstnance zabezpečujeme velmi dobré pracovní podmínky.

VĚDĚT VÍCE >

Nenašli jste vhodnou pozici, která by vyhovovala Vaší kvalifikaci, ale máte zájem pracovat pro naši společnost? 

KONTAKT

Sídlo společnosti

Představitelé společnosti

jednatel společnosti

výkonný ředitel

technický manažer

manažer obchodu

manažerka nákupu

manažer výroby

manažerka kvality

ekonomka společnosti

PORTFOLIO

Vyrábíme sortiment pro energetický průmysl – rozvody VN a VVN, stavební stroje, audio-vizuální techniku a další. Naše výrobky zajišťujeme včetně povrchových úprav – zinkování, niklování, cínování stříbření aj..

Díky kompletní technologické vybavenosti jsme schopni nabídnout takřka jakýkoliv díl až do našich technologických limitů. Nabízíme podporu technického týmu již od raných fází vývoje nových produktů.

Patří mezi ně také díly pro železniční kolejová vozidla a velmi silně jsou zastoupeny výrobky pro energetiku jako:

LAKOVÁNÍ

Ačkoliv povrchová úprava nemá vždy přímý vliv na funkčnost dílce, tak právě vzhled výrobku vytváří první dojem o naší práci a proto na ni klademe velký důraz. Vlastníme práškovou lakovnu Ideal Line. Součástí procesu lakování je i nadstandardní antikorozní předúprava, oplach zinečnatým fosfátem. Zajišťujeme také speciální povrchové úpravy aplikací elektroizolačních hmot.

• Prášková lakovací linka: max. 3000 × 1600 × 550 mm
– způsob nanášení barvy TRIBO
– antikorozní předprava Zinečnatý fosfát
• Stříkání práškových elektroizolačních hmot
– maximální hmotnost dílce 20 kg

MĚŘENÍ

Sice pro nás platí že: „Kvalita se musí vyrobit, ne vykontrolovat!“, nicméně dnes již je u každé dobré společnosti standardem poskytovat zákazníkům služby na vysoké úrovni i v oblasti metrologie. Pro kontrolu přesných výrobků k měření používáme portálový 3D měřící systém německé společnosti Wenzel Group:

NAPIŠTE MNĚ

Vyplňte, prosím, přiložený kontaktní formulář a já se Vám ozvu.

POUŽÍVANÉ MATERIÁLY

Disponujeme skladem hutního materiálu o kapacitě 60 tun plechu a zakladačem na dalších 500 tun tyčového materiálu.

OBRÁBĚNÍ

V současné době disponujeme třemi obráběcími centry s vodorovnou osou vřetena, devíti obráběcími centry se svislou osou vřetena a sedmi CNC soustruhy. To vše samozřejmě doplněno konvenční technikou jako jsou vrtačky, matkořezy atd.

Zpracování plechu

Děrovací CNC centra (jedno s pravoúhlými nůžkami) jsou ideální stroje na výrobu panelů, dveří, skříní, zatím co laserové řezací stroje využíváme pro výrobu dílů složitějších tvarů. Pro speciální aplikace v oblasti energetiky využíváme vysekávací stroj pro zpracování plochých tyčí.

• Laserové řezání: max. 3000 × 1500 × 15 mm (pro nerez tl. 10 mm)
• Vysekávací stroje: max. 2500 ×1250 mm, 300 kN plechy tl. 3 mm
• Vysekávací stroj na ploché tyče: max. 200 × 15 × 4000 mm, 400 kN tyče tl. 15 mm

Na třech CNC ohraňovacích lisech a speciálním stroji pro ohyby tyčí poté ohýbáme a formujeme výrobky do finální podoby.

• CNC ohraňovací lisy: max. 3100 mm, 1600 kN tl. max. 6 mm
• NC ohyb tyčí: max. 260 × 20 mm, 400 kN tyče tl. 20 mm

Lisování

Hromadnou výrobu a některé speciální požadavky realizujeme na klasických výstředníkových lisech. Bez problémů také zvládneme návrh a výrobu nářadí.

Excentrické lisy:
4000 kN, 1600 kN, 1000 kN, 630 kN a 250 kN

Rozměry stolů: 500 × 400 mm až 900 × 1250 mm

 

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ
A SPOJOVÁNÍ MATERIÁLU

Jsme vybaveni profesionálními svářečkami firmy Fronius. Standardně zajišťujeme svařování technologiemi MIG/MAG a TIG. Svařovací robot a několik svařovacích pracovišť zajišťuje kompletaci svařenců, které následně roboticky také brousíme.

V rámci svařování jsme plně vybaveni také na bodování, nastřelování. Dále v rámci zámečnické dílny zajišťujeme tryskání, omílání a rovnání.

POKOVENÍ

V oblasti pokovení spolupracujeme s několika renomovanými dodavateli. V kooperaci jsme schopni zajistit veškeré galvanické povrchové úpravy, žárové zinkování, eloxování i speciální povrchové úpravy jako je např. Surftec 650.

KONTAKTUJTE NÁS

Zaujala Vás námi nabízená pracovní pozice? Vyplňte, prosím, přiložený kontaktní formulář, popřípadě přiložte soubor se životopisem a my se Vám ozveme.

NAPIŠTE MNĚ

Vyplňte, prosím, přiložený kontaktní formulář a já se Vám ozvu.

NAPIŠTE MNĚ

Vyplňte, prosím, přiložený kontaktní formulář a já se Vám ozvu.

NAPIŠTE MNĚ

Vyplňte, prosím, přiložený kontaktní formulář a já se Vám ozvu.

NAPIŠTE MNĚ

Vyplňte, prosím, přiložený kontaktní formulář a já se Vám ozvu.

NAPIŠTE MNĚ

Vyplňte, prosím, přiložený kontaktní formulář a já se Vám ozvu.

NAPIŠTE MNĚ

Vyplňte, prosím, přiložený kontaktní formulář a já se Vám ozvu.

NAPIŠTE MNĚ

Vyplňte, prosím, přiložený kontaktní formulář a já se Vám ozvu.

NAPIŠTE MNĚ

Vyplňte, prosím, přiložený kontaktní formulář a já se Vám ozvu.

česká republika

 • ABB s.r.o., PTPM Brno
 • Tymphany Acoustic Technology
 • Europe, s.r.o.
 • Sécheron Hasler CZ, spol. s r.o.
 • METALIKO, s.r.o.
 • Fritzmeier s.r.o.
 • SIEMENS s.r.o.
 • Elpro-Energo Transformers s.r.o.
 • Pars Komponenty s.r.o.
 • Inmomotics GmbH
 • PZK BRNO a.s.
 • DAKO-CZ, a.s.
 • VAG s.r.o.
 • TAMURA-EUROPE LIMITED
 • Mayer & Cie GmbH &Co.KG
 • TATRA TRUCKS a.s.
 • ŠKODA VAGONKA  a.s.
 • KUVAG CR, spol. s r.o.
 • DEL a.s.
 • Hitachi Energy Czech Republic s.r.o.
 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
 • CommScope Czech Republic s.r.o.

Německo

 • ABB AG
 • Siemens
 • VAG GmbH

Itálie

 • ABB S.p.A.

Dánsko

 • Bang&Olufsen

Polsko

 • ABB Sp. z o.o.

Rakousko

 • Dr. Techn. Josef Zelisko, Fabrik für Elektrotechnik

Maďarsko

 • Schneider

Bulharsko

 • ABB Bulgaria EOOD

Švýcarsko

 • ABB Schweiz AG
 • Hitachi Energy Switzerland Ltd

Francie

 • Schneider

Egypt

 • ABB for Electrical Industries (ABB-Arab) S. A. E.

Jižní Afrika

 • ABB South Africa (Pty) Ltd.

Brazílie

 • ABB ELETRIFICACAO LTDA